Meaning of annoy

annoy

Ilocano

v. riribuken, singaen