Meaning of docile

docile

Ilocano

adj. nalaca nga isuro, nalaca nga iturong, natulnog