Meaning of virtue

virtue

Ilocano

n. dayaw, nasayaat a cababalin