Meaning of while

while

Ilocano

n. bayat, cabayatan


while

Ilocano

v. panagpalabas iti canito


while

Ilocano

n. canito