Meaning of whole

whole

Ilocano

n. sibubukel, amin, sangcamay-sa