List of Ilocano words starting with the letter C - Page 7

chairman

Ilocano

n. pangula, agar-aramid iti tugaw


chalk

Ilocano

n. tisa


challenge

Ilocano

n. carit


chamber

Ilocano

n. siled, cuarto


chameleon

Ilocano

n. maysa a kita ti alutiit nga agbaliw ti marisnachampion

Ilocano

n. campeon, nangabac


chance

Ilocano

n. gasat


change

Ilocano

n. supli, ibabaro, panagbaliw


change

Ilocano

v. baliwan


channel

Ilocano

n. canal, pagayusan ti danum


chant

Ilocano

n. canta, panagcanta, ayug


chaperon

Ilocano

n. cacuyog ti babai iti gimong


chapter

Ilocano

n. capitulo, paset


character

Ilocano

n. cababalin, kitana a tao


charge

Ilocano

n. bayad


charge

Ilocano

v. singiren, pagbayaden


chargeable

Ilocano

adj. mabalin a pagbayaden, mabalin a singiren


chariot

Ilocano

n. pagluganan, caruaje


charity

Ilocano

n. asi, panangngaasi


charm

Ilocano

n. cayaw


3 4 5 6 7 8 9 10 11


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z